Eerste consult

Tijdens het eerste consult zal uw chiropractor allereerst een gesprek met u voeren om een goed beeld te krijgen van de klacht(en) die u ervaart, uw ziektegeschiedenis en uw algehele gezondheid. Dit gesprek geeft vaak al een indicatie van de mogelijke oorzaken van de klacht. Uw chiropractor doet vervolgens een uitgebreid lichamelijk onderzoek waarbij orthopedische, chiropractische en/of neurologische testen worden gedaan. Op basis van de uitkomsten van het gesprek en het lichamelijk onderzoek kan de chiropractor beoordelen of uw klachten chiropractisch kunnen worden behandeld en of er mogelijk een verwijzing nodig is. Dit wordt uitgebreid met u besproken. Als er aanvullend onderzoek nodig is, verwijst de chiropractor u naar uw huisarts. Als uw klachten chiropractisch kunnen worden behandeld, dan stelt de chiropractor samen met u een behandelplan op.