Chiropractie mondiaal

Ook buiten Europa bestaan grote verschillen in de positie van chiropractoren. Het overkoepelend orgaan is de World Federation of Chiropractic (WFC). Deze organisatie is gezeteld in Toronto en heeft 88 ledenlanden van Afghanistan tot Zimbabwe. De WFC wordt sinds 1997 door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) erkend als een Non-Governmental Organization.

Chiropractische identiteit: ‘spinal health care expert’

Een gebrek aan een duidelijke professionele identiteit is in het verleden een groot obstakel geweest voor de chiropractische professie. In 2005 is de identiteit door de WFC samengevat als: ‘spinal health care expert’. Chiropractoren zijn de deskundigen bij uitstek voor het diagnosticeren en corrigeren van functionele aandoeningen van het neuromusculoskeletale apparaat. Kenmerkend is de holistische aanpak, waarbij aandacht voor educatie, algemene gezondheid en preventie centraal staan.

Chiropractische opleidingen zijn het sterkst vertegenwoordigd in Engelstalige landen, te weten drie universitaire opleidingen in Australië, twee in Zuid-Afrika, twee in Canada en een flink aantal in de VS. Alle erkende opleidingen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van de Counsils on Chiropractic Education International (waar de ECCE lid van is). In sommige landen zijn chiropractoren na afstuderen verplicht ‘board exams’ doen om een licentie voor praktijkvoering te verkrijgen, zoals ook voor artsen gebruikelijk is.

Voor meer informatie: ECCE en WFC

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief