Chiropractie als preventieve zorg

Van oudsher richten chiropractoren zich naast het verlichten van pijnklachten sterk op het voorkomen van klachten. Preventieve zorg voor de wervelkolom omvat meerdere invalshoeken waarbij de chiropractor expert is op het voorkomen van rugklachten, nekklachten en andere klachten met een oorsprong in het neuromusculoskeletale systeem. Kijkend vanuit een breed perspectief geeft de chiropractor aan welke zorg bij welke patiënt past. Een deel van deze zorg komt door samenwerking met andere disciplines tot stand. De chiropractor functioneert in deze gevallen als spin in het web voor de patiënt met wervelkolom gerelateerde problemen. Echter, wetenschappelijke onderbouwing van preventieve zorg is uitermate lastig te onderzoeken, immers: hoe bewijs je dat je klachten kunt voorkomen?

Preventie chronische rugklachten

Voor chronische rugpatiënten zijn er sterke argumenten dat periodieke chiropractisch consultatie van belang is voor het voorkomen van recidief. Zo gaven Senna en Machaly (2011) aan dat de zorg moet worden gecontinueerd om lange termijn resultaten te bereiken bij chronische lage rugpatiënten. Deze resultaten worden ondersteund door eerder werk van Descarreaux et al (2004).

Preventieve werking van chiropractische zorg lijkt ook van toepassing voor duizeligheid en pijnklachten bij ouderen. Hawk et al (2009) vonden dat continuering van chiropractische zorg voor 1 jaar betere resultaten opleverde dan alleen acute zorg of geen zorg.

Preventie chronische nekklachten

Martel et al (2010) vermoedden in hun onderzoek naar gecontinueerde zorg voor nekpatiënten daarentegen dat wellicht niet de behandeling (spinale manipulatie) van doorslaggevend belang was, maar dat het totaalpakket als zodanig zorgde voor minder klachten. Patiënt educatie, informatie, stimulering van actieve zorg en zelfmanagement vallen allen onder de noemer chiropractische consultatie.

Jaren geleden werd al gesteld, hetgeen is opgenomen in de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, dat spinale manipulatie minstens zo goed profylactisch werkt als amitriptyline voor migraine (Boline et al, 1995). Daarnaast zijn de nadelige effecten van immobilisatie van gewrichten en het hierdoor mogelijk versneld optreden van gewrichtsartrose van belang in het beschouwen van chiropractie als preventieve zorg voor de wervelkolom. In een overzichtsartikel gaat Taylor (2011) in op het belang van immobilisatie, spinale neuron degeneratie en de mogelijke effecten van chiropractische interventie hierop. Verder laten verscheidene studies zien dat spinale manipulatie inwerkt op het zenuwstelsel zowel segmentaal als suprasegmental (voor review zie: Haavik en Murphy, 2012).

Spin in het web

Tot slot geldt dat chiropractoren in een uitstekende positie zitten om patiënten te informeren over hun leefgewoonten en de invloed hiervan op hun gezondheid, in het bijzonder van hun wervelkolom. Hierbij valt te denken aan het bewust maken van patiënten van de gevaren van overgewicht op het ontstaan en/of het in stand houden van rugklachten (Samartzis et al, 2012).

Accuraat managen van chronische klachten

Bij chronische klachten is een volledig herstel niet altijd haalbaar. Accuraat management van dergelijke klachten is echter wel van groot belang. Dit houdt in dat de patiënt baat heeft bij periodieke behandeling waarbij de frequentie en intensiteit sterk individueel wordt bepaald. Zorg voor chronische wervelkolomaandoeningen omvat een totaalpakket gericht op spinale ergonomie, gedoseerd bewegen, gezonde leefstijlgewoonten, waar mogelijk gerichte training (onder andere van de kernstabiliteit) en in veel gevallen periodieke mobilisatie/manipulatie van spinale gewrichtsdysfuncties.

Referenties

  • Boline PD, Kassak K, Bronfort G, Nelson C, Anderson AV. Spinal manipulation vs. amitriptyline for the treatment of chronic tension-type headaches: a randomized clinical trial. J Manipulative Physiol Ther. 1995 Mar-Apr;18(3):148-54.
  • Descarreaux M, Blouin JS, Drolet M, Papadimitriou S, Teasdale N. Efficacy of preventive spinal manipulation for chronic low-back pain and related disabilities: a preliminary study. J Manipulative Physiol Ther. 2004 Oct;27(8):509-14.
  • Haavik H, Murphy B. The role of spinal manipulation in addressing disordered sensorimotor integration and altered motor control. J Electromyogr Kinesiol. 2012 Oct;22(5):768-76. doi: 10.1016/j.jelekin.2012.02.012. Epub 2012 Apr 6.
  • Hawk C, Cambron JA, Pfefer MT. Pilot study of the effect of a limited and extended course of chiropractic care on balance, chronic pain, and dizziness in older adults. J Manipulative Physiol Ther. 2009 Jul-Aug;32(6):438-47.
  • Martel J, Dugas C, Dubois JD, Descarreaux M. A randomised controlled trial of preventive spinal manipulation with and without a home exercise program for patients with chronic neck pain. BMC Musculoskelet Disord. 2011 Feb 8;12:41. doi: 10.1186/1471-2474-12-41.
  • Samartzis, D., Karppinen, J., Chan, D., Luk, K. D. K. and Cheung, K. M. C. (2012), The association of lumbar intervertebral disc degeneration on magnetic resonance imaging with body mass index in overweight and obese adults: A population-based study. Arthritis & Rheumatism, 64: 1488–1496.
  • Senna MK, Machaly SA. Does maintained spinal manipulation therapy for chronic nonspecific low back pain result in better long-term outcome? Spine (Phila Pa 1976). 2011 Aug 15;36(18):1427-37.
Deel