Studie en accreditatie

Vooropleiding

De eisen die worden gesteld aan de studie chiropractie zijn soortgelijk als andere universiteiten. In principe stelt de NCA als eis aan de vooropleiding: VWO afgestudeerd (N+G of N+T) of VWO deelcertificaten van de vier profielspecifieke vakken (Natuurkunde 1, Scheikunde 1, Wiskunde B1 en Biologie 1 en2).

Sinds 2009 volgt de NCA het College in Bournemouth Engeland (AECC) in de beoordeling van de vooropleiding van de student en de plaatsing van de student in het voorbereidende of eerste studiejaar op het AECC. Dit betekent dat studenten zonder profielspecifieke vakken op VWO niveau, aan het AECC in Bournemouth automatisch starten in het voorbereidende jaar (extended year).

In de VS wordt er op een andere manier naar de vooropleiding gekeken en afgewogen in welk jaar de student zou kunnen starten. U kunt bij het secretariaat van de NCA terecht voor informatie over opleidingsinstanties in Amerika. De meeste informatie op deze website gaat over het College in Bournemouth Engeland, het AECC, aangezien de meeste Nederlandse studenten daar hun opleiding volgen. Wilt u de Prospectus en Course Information Booklet inzien, ga dan naar de website van het AECC waar u alle benodigde informatie aantreft.

Instromen andere beroepsgroepen

Afgestudeerde fysiotherapeuten stromen vrijwel altijd in het eerste jaar van de studie in. Een Nederlandse arts voldoet aan de voorwaarden en kan dus zondermeer terecht bij de studie chiropractie. Voor deze of soortgelijke beroepsgroepen is de opleiding daardoor 4 jaar voltijds. 

Studie

De studie in Engeland duurt officieel vijf jaar voltijds, waarvan het eerste jaar het ‘extended year’ wordt genoemd. Dit is een voorbereidend jaar waarin de kennis van de basisvakken op niveau wordt gebracht. In de daarop volgende studiejaren staan theoretische vakken als anatomie, fysiologie, pathologie, neurologie, biomechanica, algemene diagnostiek en radiologie centraal, in combinatie met praktijk training in diagnostische technieken en behandelprocedures. In het laatste jaar van de opleiding werken studenten als ‘interns’ in de kliniek van het opleidingsinstituut, waar ze onder begeleiding van docenten de zorg voor echte patiënten dragen. 

Na de studie

Na voltooiing van de studie wordt de graad Master of Chiropractic (MChiro) verleend. De afgestudeerde chiropractor die gaat werken in een bij de ECU (European Chiropractors’ Union) aangesloten land, is verplicht na de studie het Graduate Education Programme (GEP) te doorlopen. In dit jaar loopt de afgestudeerde chiropractor stage bij een ervaren chiropractor in het betreffende land. Pas na het succesvol afronden van het GEP mag een afgestudeerde chiropractor volledig zelfstandig een praktijk voeren. Het GEP programma is uniek voor de NCA en een onderdeel van ons kwaliteitsbeleid.

Registratie in het kwaliteitsregister

Voordat men zich kan inschrijven voor het GEP programma moet de chiropractor zich laten registreren bij het kwaliteitsregister van de Stichting Chiropractie Nederland. Inschrijving in het register is bij de meeste verzekeraars in Nederland bepalend voor vergoeding van de consulten. Soms geldt ook het lidmaatschap van een beroepsvereniging als norm. Na het behalen van het GEP diploma kan de chiropractor zijn aspirant lidmaatschap omzetten in een volwaardig lidmaatschap van de NCA.

Accreditatie

Geregistreerde chiropractoren moeten zich blijvend bijscholen en hun behaalde studiepunten indienen (150 punten per vijf jaar) bij SCN. De stichting oordeelt over het cursusniveau en kent studiepunten toe in relatie tot de intensiteit, het opleidingsniveau en de duur van de cursus als dit kwaliteitsbevordering heeft opgeleverd. Chiropractoren zijn verplicht hun studiepunten bij te houden via een online database: PE-online. Permanente Educatie (PE) is nodig voor de professional om de juiste competenties en vaardigheden van zijn beroep te behouden. PE-online biedt de professional, de beroepsgroep en de opleider een eenvoudige manier om het PE-proces te beheren en de kwaliteit van chiropractische zorg te optimaliseren.

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief