Stichting Chiropractie Nederland

Stichting Chiropractie Nederland (SCN) is in 2001 opgericht en bewaakt en bevordert de kwaliteit van de geregistreerde chiropractor in Nederland. Zij verwezenlijkt haar doelstelling door registratie, visitatie en het controleren van de reeds gestelde kwaliteitseisen. Andere middelen hiertoe zijn de door de SCN ingestelde klacht- en tuchtcommissie, de commissie van beroep en het college van medisch toezicht. Uitgangspunt voor registratie bij de SCN is de afronding van een universitaire opleiding tot chiropractor aan een door de European Council on Chiropractic Education (ECCE) of de Counsils on Chiropractic Education International (CCEI) erkend opleidingsinstituut.

Richtlijnen en protocollen

Er zijn in de afgelopen jaren richtlijnen opgesteld waaraan de geregistreerde chiropractor moet voldoen. Daarnaast is een deel van het werk geprotocolleerd. Voorbeelden van deze richtlijnen en protocollen zijn:

  • praktijkinrichtingseisen;
  • visitatieprotocol;
  • protocol voor de aanpak van (vermeende) complicaties bij een chiropractische behandeling;
  • richtlijnen voor het documenteren van relevante gegevens in een patiëntendossier;
  • richtlijnen voor het op schrift stellen van een behandelplan;
  • bij- en nascholingsreglement;

De SCN streeft ernaar dat gedegen kwaliteitscontroles tijdig worden uitgevoerd.

Transparantie: werken volgens de wet BIG

In Nederland is chiropractie nog steeds een vrij beroep, dat valt onder de noemer ‘alternatieve of complementaire geneeskunde’ en tot op heden is het beroep niet officieel door de overheid gereguleerd en erkend. Met de oprichting van de Stichting Chiropractie Nederland (SCN) doet de beroepsgroep er alles aan om volgens de gestelde eisen van de wet BIG te werken. Chiropractie is hierdoor transparanter geworden voor de patiënt en beroepsgroepen in de gezondheidszorg door nauwkeurig alle kwaliteitseisen vast te leggen en te omschrijven.

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief