Chiropractie in Europa: regelgeving en opleiding

Chiropractoren zijn bijna overal in Europa te vinden. Verreweg de meeste landen zijn lid van de European Chiropractors’ Union (ECU). De ECU heeft drie primaire doeleinden: het stimuleren van wetgeving, opleidingen en onderzoek.

Er bestaan grote verschillen in regelgeving binnen de verschillende landen. Chiropractoren in Denemarken en Noorwegen hebben meer dan twintig jaar titelbescherming en worden gerekend tot de reguliere gezondheidszorg. Studenten chiropractie studeren samen met studenten geneeskunde en interactie tussen de twee groepen is een heel natuurlijk gevolg. Chiropractoren mogen daar zelfstandig doorverwijzen voor onder andere röntgenonderzoek, echo, MRI en CT. Chiropractoren hebben zitting in medische adviesgroepen op gemeentelijk en provinciaal niveau en in Noorwegen zijn ze bevoegd om patiënten ziek te melden.

In andere landen is er nauwelijks wettelijke controle, erkenning of beroepsbescherming en is chiropractie een relatief onbekend begrip. Ook qua aantal chiropractoren per capita zijn er grote verschillen, variërend van 1 chiropractor per 5.000 inwoners tot 1 per 10 miljoen inwoners. In Oost-Europa is het moeilijk een chiropractor te vinden, in West-Europa zijn gediplomeerde chiropractoren meestal georganiseerd binnen een nationale vereniging of associatie.

Negen erkende Europese opleidingen

Op dit moment kent Europa negen opleidingen tot chiropractor. Twee van deze opleidingen zijn ondergebracht bij medische faculteiten (Denemarken en Zwitserland). De overigen zijn geaffilieerd met lokale universiteiten. Voorbeelden zijn: Anglo-European College of Chiropractic met University of Bournemouth en Welsh Institute of Chiropractic met Glamorgan University. De ECU heeft veel te maken gehad met het ontwikkelen en realiseren van deze erkende opleidingen. De ECU stelt hoge eisen aan het opleidingsniveau, zoals vastgesteld door de European Committee of Chiropractic Education (ECCE). De ECCE is op haar beurt weer lid is van ENQA, een Europese associatie die de kwaliteit in medische opleidingen waarborgt.

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief