Beroepsprofiel chiropractor

In Nederland bevindt chiropractie zich de laatste jaren in een stroomversnelling; het aantal chiropractoren neemt toe, de beroepsorganisatie groeit en de bekendheid en waardering bij het publiek stijgt. Door deze ontwikkelingen neemt de noodzaak voor verdergaande professionalisering toe. Een onderdeel van dit proces is het opstellen van een duidelijke visie die door de beroepsgroep wordt gedragen. Daarnaast is de positie van chiropractie in Nederland binnen de gezondheidzorg aan het veranderen, waarbij chiropractie bekender wordt en een beter imago krijgt.

In het beroepsprofiel chiropractie worden de werkzaamheden van de chiropractor beschreven en tevens wordt de context waarbinnen deze werkzaamheden plaatsvinden en de competenties die daarvoor nodig zijn, aangegeven. Het beroepsprofiel is bestemd voor:

  • chiropractoren werkzaam in Nederland;
  • andere disciplines binnen de zorg;
  • zorgverzekeraars;
  • de overheid;
  • patiënten(verenigingen);
  • andere betrokkenen en belanghebbenden bij chiropractie.

Het CEN (Comité Européen de Normalisation) is het standaardiseringorgaan opgericht door de nationale standaardiseringcomités uit de EU dat zich gebogen heeft over de omschrijving van chiropractie. Het CEN heeft de zorg door chiropractoren omschreven in het document ‘Healthcare provision by chiropractors’ (2012). Deze staat derhalve bekend als de Europese norm. Het NEN ondersteunt in Nederland het normalisatie proces en aanvaardt internationale, Europese (EN) en nationale (NEN) normen. Het beroepsprofiel (2013) chiropractie neemt het NEN document als uitgangspunt en omschrijft en verduidelijkt daarbij de positie van de chiropractor in de gezondheidszorg in Nederland.

In 2013 is het beroepsprofiel volledig aangepast en geactualiseerd. Een nieuw beroepsprofiel was noodzakelijk vanwege een groot aantal veranderingen en vernieuwingen, waaronder de:

  • wijzigingen van kwaliteitsvereisten;
  • structuurveranderingen binnen de NCA;
  • wijzigingen van het Graduate Education Programme (GEP);
  • gereedkomen van het CEN-document ‘Healthcare Provision by Chiropractors’ door de European Committee for Standardization (CEN).

Het beroepsprofiel moet een belangrijke bijdrage leveren aan de positionering van chiropractie in het maatschappelijk bestel en de Nederlandse gezondheidszorg. De missie en visie van de Stichting Chiropractie Nederland (SCN), die worden onderschreven door de beroepsvereniging NCA, maken onderdeel uit van dit profiel en vormen de basis voor het verder te ontwikkelen beleid.

 

Vind een
chiropractor
bij u in de buurt

Zoek eenvoudig op postcode of plaatsnaam

Zoek direct bij u in de buurt

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief