Toelatingseisen voor de studie chiropractie

Zoals te verwachten van een universitaire studie, is ook de studie chiropractie pittig. Het is dus niet voor niets dat er hoge eisen worden gesteld aan uw vooropleiding. In principe stelt de NCA als eis aan de vooropleiding: VWO afgestudeerd ( N+G of N+T) of VWO deelcertificaten van de vier profielspecifieke vakken (Natuurkunde 1, Scheikunde 1, Wiskunde B1 en Biologie 1 en2). Als afgestudeerd fysiotherapeut stroomt u vrijwel altijd in het eerste jaar van de studie in. Een Nederlandse arts voldoet aan alle voorwaarden en kan zonder meer terecht bij de studie chiropractie.

De meeste informatie op deze website gaat over het AECC en het WOIC, aangezien de meeste Nederlandse studenten daar hun opleiding volgen. Wilt u de Prospectus en Course Information Booklet van het AECC inzien, surf dan naar de website van het AECC en kijk in het bijzonder bij ‘How to apply’. Informatie over de toelatingseisen en aanmeldingsprocedure van het WOIC vind u hier.

Sinds 2009 volgt de NCA het AECC in de beoordeling van de vooropleiding van de student en de plaatsing van de student in het voorbereidende of eerste studie jaar op het AECC. Zo weten wij dat studenten zonder profielspecifieke vakken op VWO niveau, aan het AECC in Bournemouth automatisch starten in het voorbereidende jaar (extended year).

In de VS wordt er op een andere manier naar uw vooropleiding gekeken en afgewogen in welk jaar u zou kunnen starten. U kunt bij het secretariaat terecht voor informatie over opleidingsinstanties en eventuele contactinformatie. Zie ook de lijst met geaccrediteerde opleidingsinstituten wereldwijd.

Test beheersing Engelse taal

Het AECC accepteert het VWO diploma met minimaal een 7 voor Engels als voldoende voor toelating, zonder dat er een extra test hoeft worden afgelegd. Wie hier niet aan voldoet moet een test afleggen met betrekking tot het beheersingsniveau van de Engelse taal. Er worden verschillende testen geaccepteerd, waaronder:

  • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) met minimaal 550 punten.
  • IELTS (International English language Testing System) Academic Module, Health Sciences met minimaal een score van 6,5.

Contact-informatie TOEFL: http://www.ets.org/toefl
Contact-informatie IELTS: http://www.ielts.org

Letter of Recommendation

Voor zowel de studie aan het AECC als het WIOC is een aanbevelingsbrief nodig van de NCA. Deze ‘Letter of Recommendation’ (LOR) is een aanbeveling van de beroepsvereniging om u als student te laten starten aan de opleiding. De LOR wordt in eerste instantie verstrekt als voorwaardelijke LOR (conditional), pas na kennismaking met het bestuur van de NCA wordt de brief definitief (unconditional) gemaakt en afgegeven aan het opleidingsinstituut.