De beroepsvereniging

De NCA is opgericht op 9 juli 1975. Ten tijde van de oprichting waren er acht chiropractoren in Nederland actief, inmiddels telt de NCA ruim 250 leden. Sinds haar oprichting streeft zij naar erkenning van chiropractie in Nederland en maakt de vereniging zich sterk voor chiropractische zorg volgens de allerhoogste kwaliteitsstandaard. De NCA ambieert een chiropractische opleiding in Nederland, op universitair niveau. De NCA behartigt de belangen van haar leden door actief te communiceren met zorgverzekeraars, de politiek en andere belanghebbenden. De NCA onderhoudt nauwe contacten met de overige Europese beroepsverenigingen, de ECU en de verschillende opleidingsinstituten. Lees hier meer over de missie van de NCA.

Binnen de NCA zijn diverse commissies actief waarin NCA leden zich sterk maken voor de beroepsgroep op verschillende terreinen. De voorzitters van de commissies vormen samen met de voorzitter, penningmeester en secretaris het bestuur.

Werkgroepen

NCA leden vormen regelmatig werkgroepen. Een voorbeeld is de Werkgroep Opleiding Chiropractie Nederland (WOCN). Deze werkgroep heeft als doel de mogelijkheden en de te realiseren stappen te inventariseren voor het opzetten van een opleiding in Nederland.

Klachten- en geschillencommissie.

De klachten- en geschillencommissie commissie behandelt klachten van patiënten en geschillen tussen chiropractoren en het bestuur, of chiropractoren onderling.

Stichting Chiropractie Nederland (SCN)

Vanwege het streven naar hoogwaardige, transparante chiropractische zorg is in 2001 besloten de Stichting Chiropractie Nederland (SCN) op te richten, een onafhankelijk toetsings- en registratieorgaan. De SCN ziet erop toe dat de kwaliteitseisen die zijn opgesteld door de Kwaliteitscommissie, onder meer door praktijkvisitaties, worden nageleefd. Hiermee is de onafhankelijkheid van de kwaliteitscontrole van chiropractoren gewaarborgd.

Vind een
chiropractor
bij u in de buurt

Zoek eenvoudig op postcode of plaatsnaam

Zoek direct bij u in de buurt

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief