40 jaar NCA

Geplaatst door Beheerder 7 oktober 2015

40 jaar NCA: 1975 – 2015

 

Evert Vermeer, Rijssen

 

Oprichting vereniging  

Ondertussen behorend tot de “oudere generatie” chiropractoren in Nederland, werd mij gevraagd een artikeltje te schrijven over 40 jaar NCA. Aangezien ik 12 jaar werd in het jaar van oprichting, heb ik voor de eerste jaren de kronieken en mondelinge overleveringen moeten raadplegen.

In Amerika is chiropractie in 1895 door Palmer “ontdekt”. Daar is het al snel uitgegroeid tot een erkende geneeswijze. In 1975 is de Nederlandse Vereniging van Chiropractoren (N.V.C.) opgericht. Enige tijd later is de naam veranderd in Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA). Initiatiefnemers waren de chiropractoren Frans Mul, Liesbeth Vis en Chris en Meip van Beest.

In 1966 werkte er een chiropractor uit Nieuw-Zeeland bij Philips in Eindhoven. Hieruit is later de manuele therapie ontstaan. In 1965 (dus 10 jaar voor het ontstaan van de beroepsvereniging) is in Nederland een patiëntenvereniging, de Nederlandse Vereniging Pro Chiropractie (NVPC) opgericht onder leiding van de latere chiropractor, Frits Speijers, voor mensen die behandeling van een chiropractor nodig hadden. Bij het ontstaan van de NCA in 1975 waren er ongeveer acht chiropractoren in Nederland, waaronder Dirk de Koekkoek, Daan van Os, George de Koekkoek en Ab Jansen. Allen pioniers voor de chiropractie.

 

De patiëntenvereniging en erkenning

De NVPC heeft een heel grote rol gespeeld in de groei en de (maatschappelijke) erkenning van chiropractie in Nederland. Jarenlang heeft met name Jan van der Geld uit Bussum zich ingezet voor bekendheid en erkenning van chiropractie. Het is door de inspanningen van de NVPC dat chiropractie door bijna alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland wordt vergoed.

De NCA heeft zich van begin af aan ingezet voor de erkenning van chiropractie door de overheid en de verzekeraars. Qua verzekeringen is dat in de loop van de jaren in samenwerking met de NVPC goed gelukt. Bij de overheid verliep dit wat minder soepel. Al in 1976 werd er deelgenomen aan de commissie alternatieve geneeswijzen. In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw zijn er diverse pogingen gedaan om chiropractie op de politieke agenda te zetten. Met name door de uitvoerend secretaris, Tiny Rem uit Joure, is hiervoor enorm veel werk verzet. Op 25 oktober 1983 werd de motie van Erica Terpstra kamerbreed aangenomen om de chiropractie als volwaardige geneeswijze te erkennen, “zodra eenstemmigheid is bereikt over de methodiek, indicatiestelling, kwaliteitscontrole en opleiding”. Helaas is deze motie nooit tot uitvoering gebracht. Ook werden in de aanloop naar de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) namens de NCA diverse onderhandelingen gevoerd met de overheid. Maar ook hier bleken telkens de barrières van onwil, onbekendheid, onmacht en de afwezigheid van een Nederlandse opleiding voor chiropractor, uit te pakken in het nadeel van de chiropractie als erkende geneeswijze.

 

In 1992 waren er 90 chiropractoren in ons land en in 2002 waren dat er al 180. Op dit moment zijn dat er rond de 260. Helaas is in het jaar 2000 een afsplitsing van de NCA ontstaan: door een opeenstapeling van karakterverschillen, verschil in visie over kwaliteit van zorg en administratieve onjuistheden is de Dutch Chiropractic Federation (DCF) ontstaan. Net als in de USA, waar ook twee nationale organisaties zijn, heeft dat ook in ons land plaatsgevonden.

 

De Stichting Chiropractie Nederland en opleiding

In het jaar 2001 is de Stichting Chiropractie Nederland (SCN) opgericht. Dit is een onafhankelijke stichting, voortgekomen uit met name de beroepsvereniging NCA, die de kwaliteit van chiropractie in Nederland bewaakt en bevordert. Er is een register in het leven geroepen, waarin chiropractoren, die aan de hoge kwaliteitseisen zoals (voor)opleiding, praktijkinrichting, na- en bijscholing voldoen, zijn ingeschreven. Tevens is er een tuchtcollege en een college van medisch toezicht. Het ontstaan van de Stichting Chiropractie Nederland heeft gemaakt dat er een behoorlijke kwaliteitsslag is gemaakt ten goede van de chiropractie, uitgevoerd door NCA chiropractoren.

 

Meerdere malen is geprobeerd om een universitaire opleiding voor chiropractie in Nederland te starten. Soms waren de voorbereidingen in een vergevorderd stadium, maar tot op heden is dit niet van de grond gekomen. De opleiding tot chiropractor wordt daarom nog steeds in het buitenland gevolgd. De meeste chiropractoren in Nederland hebben hun opleiding in Engeland of Amerika genoten.

 

De NCA is in de afgelopen 40 jaar uitgegroeid van enkele enthousiaste vrijwilligers die zelf alle brieven typten, tot een professionele organisatie. In Joure is onze organisatie uitgegroeid van de keukentafel bij secretaris Ype Brandsma, via een Pipowagen met fax en telefoon, tot een volwaardig facilitair centrum, onder leiding van Antsje Boersma, waar diverse professionals belangrijk werk verzetten. Zonder de inzet van diverse actieve bestuurs- en commissieleden, die in de loop der jaren hun tijd en energie hebben gegeven, was dit allemaal niet gelukt.

 

Recente ontwikkelingen in wetgeving en politiek zouden weleens de voortekenen kunnen zijn van een wettelijke erkenning van het prachtige beroep chiropractor. Na een jarenlange inzet en volhardend geloof in het beroep van chiropractor en de enorme meerwaarde voor patiënten en maatschappij, zou dat voor alle betrokkenen, maar niet in het minst voor chiropractoren, het mooiste jubileumcadeau zijn wat we maar kunnen wensen.

Deel

Vind een
chiropractor
bij u in de buurt

Zoek eenvoudig op postcode of plaatsnaam

Zoek direct bij u in de buurt

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief