Commissies

De NCA heeft onder andere de volgende commissies:

Commissie wetenschapsbevordering

De Commissie wetenschapsbevordering (CWB) houdt zich bezig met het analyseren van relevante literatuur en het ondersteunen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek ter bevordering van de wetenschappelijke onderbouwing van de chiropractische methoden.

GEP (Graduate Education Program) commissie

De GEP commissie organiseert het GEP programma en de bijbehorende (praktijk)examens. Afgestudeerde chiropractoren volgen na hun 5-jarige opleiding het ‘Graduate Education Program’ en werken een jaar lang in een praktijk van een ervaren chiropractor voordat zij zelfstandig mogen werken.

Kwaliteitscommissie

De kwaliteitscommissie (KC) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van protocollen en kwaliteitseisen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het beroepsprofiel, praktijkinrichtingseisen, het NEN document en de puntennormering voor bij- en nascholing. De Stichting Chiropractie Nederland (SCN) voert de controle uit op de naleving van de kwaliteitseisen en eisen voor herregistratie.

Public Relations commissie

De PR commissie (CPR) maakt beleid en doet suggesties met betrekking tot de promotie van de chiropractie in Nederland, zowel gericht op de individuele praktijk als voor de beroepsvereniging zelf. Daarnaast tracht de PR commissie de bekendheid van chiropractie bij het publiek en overige belanghebbenden te vergroten. Zij doet dit onder andere door het verspreiden van een patiëntenkrant en het verstrekken van actuele informatie via deze website en social media.

Commissie Politiek & Welzijn

De commissie politiek & welzijn (CPW) vertegenwoordigt de NCA richting de politiek. Doelstellingen van deze commissie zijn onder andere het leggen en onderhouden van contacten met de relevante beleidsmakers en het monitoren van politieke ontwikkelingen die van belang zijn voor chiropractoren, patiënten en de gezondheidszorg in het algemeen.

Klachtencommissie

De Klachtencommissie is het aanspreekpunt voor patiënten die een klacht hebben over een NCA chiropractor. De behandeling van een klacht is anoniem en kosteloos. Patiënten kunnen hun klachten indienen zoals omschreven in de brochure klachtencommissie NCA. Neem bij klachten contact op met de klachtenfunctionaris van de NCA via antsje@fbcbv.nl. Ook kunt u uw klacht melden bij Stichting Chiropractie Nederland (SCN).

 

Vind een
chiropractor
bij u in de buurt

Zoek eenvoudig op postcode

Zoek direct bij u in de buurt

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief